Vizyonumuz:
  • Çalışmalarımızla Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde gıda başlıklı konularda öncü bir öğrenci topluluğu olmak.

 Misyonumuz:

  • Üyelerini gıda konusunda bilinçlendirmek ve etkinliklerle kendilerini gıda dünyasının işleyişi hakkında geliştirmelerine olanak sağlamak.
  • Etkinlikleri ile öğrenciler ile gıda dünyasının ileri gelenleri arasında fikir alışverişine olanaklar sağlamak.
  • Sağlıklı bir yaşam için öğrencileri bilgilendirmek ve gıdanın insan hayatındaki önemini vurgulamak.
 
Home PortaQaL Who are we? About Us Home Activities PortaQaL About Us Activities Useful Information Activities PortaQaL Useful Links Communication Useful Information PortaQaL Useful Information Activities PortaQaL Communication Useful Information Communication Useful Information PortaQaL Useful Links Communication Useful Links Useful Links Communication Communication